Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

 

Üniversitemiz pandemi sürecinde teknolojiyi üst düzeyde kullanmaktadır.

Rektörlük

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • COVİD-19 Pandemisinin Türkiye Üzerindeki İktisadi, İdari ve Uluslararası Etkileri Çalıştayı.
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri/ Canlı Yayın "TNKÜ İİBF TV" You Tube kanalı.

İlahiyat Fakültesi

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Fen Edebiyat Fakültesi

 • Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "öğretmen akademisi" çalışmaları kapsamında İl Psikolojik Danışmanlarına Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET tarafından zoom aracılığı ile "Pandemi Sürecinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri" başlıklı seminer verildi.

Tıp Fakültesi

 • Lisans Eğitim ve Öğretimde pratik ve teorik dersler uzaktan eğitim sistemi ile devam etmektedir.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 • Dijital ortam öğrencilerle sürekli yeni bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
 • Resmi online derslerimize ek olarak zoom ve meet programları ile dijital ortamda ek dersler yapılmaktadır.
 • NKU öğrenci topluluğunun (yeşil mimarlar), online programına destek verilmektedir.
 • Sanal Müze, Türkiye'de yalnızca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinden yapılmış olan Uluslararası Posta Sanatı I. ve II. Bienalinde sergilenen "5000" 'e yakın eserin sanal bir müzede sergilenmesi projesi.
 • Resim Bölümü etkinlikleri kapsamında sanal sergi.
 • Sanal Sanatçı ve akademisyen konferansları ile Başta Üniversitemiz öğrencilerine olmak üzere online sanat söyleşileri.
 • Covid -19 temalı dijital etkinlik ve sanat uygulamaları.
 • COVID-19 Pandemisinin Türkiye Üzerindeki İktisadi, İdari ve Uluslararası Etkileri Çalıştayı

Malkara Meslek Yüksekokulu

 • Senkron ve asenkron olarak dijital ortamlarda eğitim hizmetleri yürütülmüş olup; yürütülmeye devam edilmektedir.

Muratlı Meslek Yüksekokulu

 • Tüm toplantılarımız Google Meet kanalı ile yapılmış,
 • Her zamanki gibi tüm resmi kurul ve toplantı kararları ESAS üzerinden alınmış,
 • İlgili tüm personelle iletişimi devam ettirmek ve çalışma sürekliliğini sağlamak için laptop üzerinden her an görüntülü iletişim sağlanmaya çalışmış ve yeterince verim alınmış,
 • Dersler YÖK kararları doğrultusunda ve Rektörlüğümüz düzenlemesi ile uzaktan eğitim şeklinde devam etmiştir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • Gıda Teknolojisi Programı katkılarıyla 'Gıda Hijyeni Kuralları‘ konulu bilgilendirme spotunun hazırlanmasına destek verilmiştir.
 • Her yıl güz döneminde yeni gelen öğrencilerimize yaptığımız oryantasyon toplantısında (sosyal mesafe kurallarına uyularak) ilaveten Covid-19 bilgilendirilmesinin yapılması planlanmaktadır.
 • Covid -19 ile ilgili bilgilendirme poster ve yazılarının okulumuz panolarında daimi olarak görünürlüğünün sağlanması planlanmaktadır.
 • Güz döneminde, Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulunda görevli olan ilgili akademik personelden Covid-19 ile ilgili (sosyal mesafe kurallarına uyularak) Konferans ve toplantılarının düzenlenmesi düşünülmektedir.

Sağlık Yüksekokulu

 • Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri tarafından proje, yayın ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle almış olduğu tedbirler çerçevesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında geçerli olmak üzere, tüm yükseköğretim programı öğrencileri için kayıt dondurma ve tez aşamasındaki lisansüstü programı öğrencilerinin eğitim süreçlerine ilişkin olarak almış oldukları kararlar doğrultusunda;

 • Ders ve tez aşamasındaki öğrencilerin kayıt dondurma taleplerine ilişkin form düzenlenmiş, başvurularını nasıl ve hangi tarihe kadar yapacakları belirlenerek, sürece ilişkin diğer ayrıntıların daha sonra duyurulacağı da belirtilerek 06/04/2020 tarihinde Enstitü web sayfasından öğrencilere, öğretim üyelerine anabilim dalı başkanlıkları kanalıyla duyurulmuştur. Kayıt dondurma başvuruları için belirlenen 30/04/2020 tarihine kadar tez aşamasında olan 86, ders aşamasında olan 14 öğrencimiz talepte bulunmuştur.
 • Enstitü Yönetim Kurulu Toplantıları, süreç başlangıcı itibariyle gerekli tedbirler sağlanarak Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Raportörün Enstitüden katılımı ile diğer üyelerin de Google meet üzerinden katılımı sağlanarak dijital ortamda yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
 • Enstitümüzde kayıtlı olup 2019-2020 Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören öğrencilerin Doktora - Yüksek Lisans Tez Savunma, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi Savunması Sınavları ve Tez İzleme Toplantıları (TİK) 01 Haziran 2020 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmak üzere ertelenmiş, ancak bu tarihlerden önce söz konusu sınavlar için (doktora yeterlik sınavları hariç) talep edilmesi durumda, denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmek ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla, dijital imkanlar ile yapılmasının sağlanacağı konusunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınarak, Anabilim Dalı Başkanlıklarına resmi yazı ile öğrencilerimize de Enstitü web sayfasından 10/04/2020 tarihinde duyurulmuştur.
 • Tez Savunma Sınavlarını bu süreçte yapmak isteyenlerin talepleri doğrultusunda YÖK kararları uyarınca denetlenebilir ortam ve şartlarda, kayıt altına alınarak dijital imkanlar sağlanarak, öğrenci ve jüri üyelerine ayrıntılı bilgilendirme/yönlendirme sunuları hazırlanarak Enstitü gözetiminde 1 yüksek lisans, 1 doktora tez savunma sınavı yapılarak kayıt altına alınmıştır. Halihazırda talep edilen 3 yüksek lisans tez savunma sınavının da işlemleri başlatılmıştır.
 • Üniversitemiz tarafından Lisansüstü teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi sürecinde, bünyemizde bulunan 21 anabilim dalından birer birim yetkilisi görevlendirilerek Uzaktan Eğitim Merkezi ve Enstitümüz koordinasyonuyla gerekli bilgilendirmeler yapılarak ders programlarının sisteme girişleri sağlanmış ve ilk haftadan itibaren sorunsuz bir şekilde derslerin yapılmasına başlanmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 • Elektronik Kaynak kullanımından tüm kullanıcılarımızın faydalanması için toplu mailler gönderilmiş ve web sitemizde "Evden Erişebileceğiniz Elektronik Kaynaklar" başlıklı sayfa hazırlanmıştır.
 • Veri tabanları tarafından düzenlenen webinarlar Web sitemizde "online eğitimler" sayfasında sürekli güncellenmektedir.
 • Covid-19 hakkında ücretsiz açılan yayınlar web sitemizde "Covid-19 Bilimsel Kaynaklar" linkinde yer almaktadır.
 • Bu süre önemli düzeyde ihtiyaç duyulan yayınlar kullanıcılarımıza makul sayfa sınırını aşmamak üzere dijital ortamda gönderilmektedir.

Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM)

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUZEM)