Klinik Araştırmalara Katılım

 

Üniversitemiz bünyesinde akademik personel tarafından Klinik Araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi

  • Prof. Dr. Burhan TURGUT başkanlığında İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kan merkezimizde Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalardan immün plazma toplama ve kullanıma hazır getirme işlemleri yapılmaktadır. Hazırlanan immün plazmalar ihtiyacı olan Covid 19 enfeksiyonlu hastalara verilmektedir.

Çorlu Meslek Yüksekokulu

  • Covid-19 virüsünün 30 büyükşehirdeki Temizlik İşçileri ve atık su arıtma tesisinde çalışanlar üzerine etkilerinin araştırılması konulu çalışma, Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ tarafından yürütülmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  • Dr.Öğr.Üyesi Selen İLHAN ALP tarafından "Türkiye’de COVID-19 nedeniyle karantina süreci geçiren kişilerde uyku kalitesi ve sosyal sermaye" adlı makale Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformuna gönderildi. Değerlendirme aşamasında.
  • Dr.Öğr.Üyesi Selen İLHAN ALP tarafından "Coronavirüs Hastalığı 2019(COVID-19) Olgularının Klinik Özellikleri ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile İlişkisi: Türkiye Örneği" adlı makale Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformuna gönderildi. Değerlendirme aşamasında.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri tarafından aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

  • Pandemi Servislerinde Çalışan Hemşireler İle Diğer Servislerde Çalışan Hemşirelerin Hayata Bakışı: Nitel Araştırma
  • Zonguldak Kdz.Ereğli Devlet Hastanesinde, “Acil Servis ve Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Covid 19 Pandemisinde İzolasyon Önlemlerine Uyumu ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri
  • Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’nin Farklı İllerinde Yaşayan 65 Yaş Bireylerin Depresyon Düzeyi ve Tedavilerini Sürdürme Durumlarının Değerlendirilmesi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DHUAM)

  • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcut alt yapı imkanlarıyla deney hayvanlarıyla yapılacak olan temel bilimsel araştırmalara hizmet sunmaktadır.