Salgın Sonrası Uzaktan Eğitim

 

Üniversitemizde pandemi sonrası olabilecek durumlara karşı eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması ve kullanılabilecek yeni teknolojiler için planlar yapılmaya başlanmıştır.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin, salgın ve sonrasındaki sosyal hayatla ilgili katkıları irdelenmektedir.(Yaşam kalitesi, yeşil alan vb). Proje hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Malkara Meslek Yüksekokulu

Pandemi sonrasında da olası bir ihtiyaç durumunda eğitim hizmetlerinin tekrar dijital ortamlarda sunulması gerektiğinde, eğitime yönelik daha fazla dijital içerik oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Salgın sürecinde teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi ile tez savunma, tez önerisi savunma, tez izleme komitesi toplantılarının Üniversitemiz mail sistemi veya Google meet üzerinden kontrol edilebilir, denetlenebilir ve kayıt altına alınabilirliği yönünde Enstitümüz tecrübe kazanmıştır. Bundan sonraki süreçlerde bütçe ve zamanın etkin ve verimli kullanılması yönünde belirtilen sınavların dijital olarak yapılmasına devam edilebileceği görülmüştür.