Yayınlar

 

Üniversitemiz bünyesinde COVID-19 kapsamında akademik personelimiz tarafından yütülen çalışmalar bulunmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi

  • Salgınlar ve Covid-19'un ruh sağlığına etkileri başlıklı bir derleme yazılarak dergiye yollandı ve hakem aşamasında süreç devam etmektedir.
  • Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET tarafından pandemi sürecinde; 65 yaş üstü bireylerin psikolojik dayanıklılığı, çocuk ve gençlerin bu süreçte psikolojik dayanıklıkları, aile ikliminin bu süreçte destekleyici rolünün incelenmesi, yetişkinlerin bu süreçte bağlanma stilleri ve psikolojik dayanıklılığına yönelik dört çalışma dosyası etik kurula gönderildi ve kurul onayı bekleniyor. Ayrıca bu çalışmaların yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  • T ÖZÜM, Ö., KİPER, T., İstanbul Çırpıcı Kent Parkı'nın Engelli Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology (Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi).
  • TOPÇUOĞLU, S., KİPER. T., Kırsal Alanlarda Yerel Kimlik Özelliklerinin Belirlenmesi: Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği. Journal of Forestry (Düzce Üniversitesi Ormancılık Fakültesi Dergisi)
  • Covid -19'un "Güzel Sanatlar Eğitimine" getirdiği yeni paradigmaları araştırma faaliyetleri 7- Covid- 19'un "Güzel Sanatlar" Uygulamalarına getirdiği yeni süreçlerin araştırılması ve yayın haline getirilmesi planlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  • Dr.Öğr.Üyesi Emine Seda KOÇ tarafından "Coronavirüs Salgını Sürecinde Türkiye’de Eğitim Öğretim" adlı araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Raporunda yayınlandı.
  • Dr.Öğr.Üyesi Emine Seda KOÇ tarafından "COVID 19 Sonrası Öne Çıkmış Olan Yaşam Becerilerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Yer Alma Durumu" adlı makale yayın aşamasındadır.
  • Öğr.Gör. Gökçen İLHAN ILDIZ'ın "Pandemi Sürecinde Çocukların Ev Aktiviteleri Ve Aile Tutumlarının Değerlendirilmesi" adlı nitel araştırma çalışmaları devam etmektedir.